Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Spinraza kan ha potentiella fördelar efter genterapi hos spädbarn och barn med SMA

Ny data som presenterats under kongressen Cure SMA lyfter fram potentiella fördelar med Spinraza (nusinersen) hos spädbarn och barn med fortsatt kliniska behov efter genterapi.

Interimsresultat från RESPOND-studien visade förbättrad motorisk funktion hos majoriteten av de studiedeltagare som behandlats med Spinraza (nusinersen) efter Zolgensma (onasemnogene abeparvovec).

Biogen rapporterade också ny real-world-evidense samt framsteg i utvecklingen av ett nytt hjälpmedel som skulle kunna förbättra patientens upplevelse av sin behandling.

Läs pressmeddelandet här.

Liknande poster

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Läs mer...

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit emot Biogens ansökan om försäljningstillstånd för tofersen för behandling av en sällsynt, genetisk form av ALS

Läs mer...

Biogen lyfter fram innovation inom digital hälsa med fokus på att avancera inom områden som behandling och personlig vård för människor som lever med MS

Läs mer...