Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

Här hittar du utbildningar, webinar och referat för dig som är intresserad av neurologiområdet.

12 mars 2024

MS Expert Discussion Forum

Are you up-to-date with the latest research on Smoldering MS and its impact on disability progression in MS patients? If you want to learn more and delve deeper, secure your spot for this engaging virtual event.

Mer Information
5 april 2024

Välkomna till den 11e konferensen i kognitiv medicin den 5e april 2024!

SFK:s 11:e nationella konferens i kognitiv medicin – Från nationellt vårdförlopp till klinisk praxis

Mer Information
24 april 2024

LYSA

Lysosomala inlagringssjukdomar och sjuksköterskor i samverkan
24 April Hybridmöte, Stockholm, Göteborg, Lund

Mer Information