Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

29 - 31 mars 2023

Fortbildning om epilepsi i Göteborg i mars 2023

Ur programmet Finns genetisk sårbarhet för symptomatisk epilepsi? Jakob Christensen, Danmark EEG för att förutse risk för fler […]

Mer Information