Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

12 maj 2023 - 12 maj 2024

Ej utbytbara läkemedel

6 frågor som testar dina kunskaper kring ej utbytbara läkemedel. Utbildningen riktar sig till dig som är läkare.

Mer Information
16 - 19 januari 2024

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningeom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningeom.
16 – 19 januari 2024, Lejondals slott, Bro.

Mer Information