Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Europeiska kommissionen godkänner Biogens Skylarys (omaveloxolon); den första behandlingen mot Friedreichs ataxi, en sällsynt neurodegenerativ sjukdom

Friedriechs ataxi är en sällsynt, genetisk, livsförkortande och försvagande sjukdom. Behandling med omaveloxolon förbättrade patienternas funktionsförmåga jämfört med placebo.

Biogen är ett bioteknikföretag med lång erfarenhet och expertis inom sällsynta sjukdomar. Det är Biogens ambition att säkerställa att svenska patienter med Friedriechs ataxi får tillgång till denna behandling.

Läs hela pressmeddelandet.

Liknande poster

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Spinraza kan ha potentiella fördelar efter genterapi hos spädbarn och barn med SMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit emot Biogens ansökan om försäljningstillstånd för tofersen för behandling av en sällsynt, genetisk form av ALS