Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit emot Biogens ansökan om försäljningstillstånd för tofersen för behandling av en sällsynt, genetisk form av ALS

SOD1-ALS är en sällsynt, genetisk form av ALS, som omfattar cirka 2% av personer med ALS. Om tofersen godkänns skulle det bli den första behandlingen som riktar sig mot en genetisk form av ALS.

Läs pressmeddelandet (på engelska).

Liknande poster

Ögonmusklernas motståndskraft vid ALS

Läs mer...

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Läs mer...

Spinraza kan ha potentiella fördelar efter genterapi hos spädbarn och barn med SMA

Läs mer...