Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Publicerade NURTURE-data lyfter fram motoriska milstolpar hos presymtomatiska spädbarn med systemisk muskelatrofi (SMA) som behandlats med SPINRAZA (nusinersen) och ger insikter om mått på sjukdomsaktivitet.

  • Efter ca fem års nusinersen-behandling av presymtomatiska barn var den motoriska funktionen bibehållen eller förbättrad. 23 av 25 barn gick självständigt och samtliga var vid liv.
  • Analyser av NURTUREs inklusionskriterier har gett viktiga insikter gällande definitionen av presymptomatisk SMA.
  • Nya analyser tyder på att små skillnader i baslinjeegenskaper är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av kliniska studier och att dessa kan ge information om förväntade resultat hos SMA-patienter vid tidigt insatt behandling under spädbarnsåren.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

Spinraza kan ha potentiella fördelar efter genterapi hos spädbarn och barn med SMA

Läs mer...

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit emot Biogens ansökan om försäljningstillstånd för tofersen för behandling av en sällsynt, genetisk form av ALS

Läs mer...

Biogen lyfter fram innovation inom digital hälsa med fokus på att avancera inom områden som behandling och personlig vård för människor som lever med MS

Läs mer...