Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) är den första och enda subkutana levodopabehandlingen, som är godkänd och ingår i läkemedelsförmånen. Nu meddelar AbbVie att läkemedelspumpen Vyafuser för Produodopa-behandling har blivit CE-godkänd, vilket innebär att Produodopa inom kort blir tillgängligt för personer med Parkinsons sjukdom.

Produodopa ingår i den svenska läkemedelsförmånen för personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med otillräcklig symtomkontroll dvs omväxlande ofrivillig stelhet eller överrörlighet, med få stunder med normal rörlighet.

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom. Godkännandet är ett betydande framsteg då det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av sin tablettbehandling, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds universitet samt nationell koordinator för studien som ligger till grund för godkännandet.

– När Parkinsons sjukdom fortskrider kan det medföra en betydande fysisk och känslomässig börda för såväl personen som närstående, vilka ofta har viktig roll i det dagliga livet, säger Josefa Domingos, President för Parkinson’s Europe. Det är viktigt att det kommer fler behandlingsalternativ som kan hjälpa de som lever med Parkinsons att hantera sina symtom.

Läs hela pressmeddelandet.

Liknande poster

Ny förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

CHMP ger positivt utlåtande för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Produodopa ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom