Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Produodopa ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

AbbVie meddelar att Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i den svenska läkemedelsförmånen från 27 januari enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av levodopakänslig Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi när andra tillgängliga kombinationer av parkinsonmedicinering inte gett tillfredsställande resultat.

TLV konkluderar i sin analys att effekten för Produodopa är jämförbar med den för Duodopa (levodopa/karbidopa), men också att administreringsformen är enklare och det krävs ingen operation eller sjukhusinläggning vid uppstart av behandlingen.

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom. Därför finns det ett stort behov av nya behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av tablettbehandling, säger Per Odin, professor och chef för Avdelningen för Neurologi vid Lunds universitet samt nationell koordinator för studien som ligger till grund för godkännandet.

– Med nya innovativa mediciner och vårdlösningar kan vi hjälpa personer med Parkinsons sjukdom. Vi hoppas på CE-märkning av pumpen i slutet av 2023, säger Jan Kövamees, legitimerad läkare och medicinskt ansvarig inom Neuroscience på AbbVie Scandinavia.

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

TLV beslutar att Iktorivil orala droppar inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Aquipta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning