Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP ger positivt utlåtande för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) expertpanel för humanläkemedel (CHMP) har gett ett positivt utlåtande för Aquipta (atogepant) som förebyggande behandling för vuxna med fyra eller fler migrändagar i månaden.

Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till Europeiska kommissionen (EC) gällande godkännande för marknadsföring. Vid förväntat godkännande av EC i höst blir atogepant den första och enda förebyggande CGRP-hämmaren, gepant, i tablettform inom EU för vuxna med episodisk och kronisk migrän.

Lars Edvinsson, professor i Intern Medicin och överläkare vid Lunds universitetssjukhus samt ordförande i Huvudvärksällskapet.

− Många människor påverkas av migrän och vägen till adekvat behandling kan vara lång och komplex, säger Lars Edvinsson, professor i Intern Medicin och överläkare vid Lunds universitetssjukhus samt ordförande i Huvudvärksällskapet. Godkännandet av atogepant som en förebyggande tablettbehandling skulle innebära ytterligare ett framsteg för personer som lider av migrän.

  • Det positiva CHMP-utlåtandet baseras på data från två pivotala fas III-studier som utvärderat atogepant som förebyggande behandling för vuxna med fyra eller fler migrändagar i månaden
  • Vid förväntat godkännande blir Aquipta (atogepant) den första och enda förebyggande CGRP-hämmaren, gepant, i tablettform inom EU vid episodisk och kronisk migrän hos vuxna
  • Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som 1,5 miljoner svenskar lider av

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

Ny förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Produodopa ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom