Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän

Europeiska kommissionen godkänner Aquipta (atogepant) som förebyggande tablettbehandling för vuxna med migrän.

  • Aquipta (atogepant) är den första och enda förebyggande CGRP-hämmaren i tablettform, gepant, som är godkänd vid episodisk och kronisk migrän hos vuxna inom EU
  • Godkännandet baseras på data från två pivotala fas III-studier som visar att atogepant ger statistiskt signifikant färre genomsnittliga migrändagar i månaden jämfört med placebo hos vuxna med episodisk och kronisk migrän
  • Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som 1,5 miljoner svenskar lider av
  • Godkännandet innebär att AbbVie utökar sin portfölj av migränbehandlingar

− Migrän är en neurologisk sjukdom som orsakar återkommande smärta och andra migränrelaterade symtom, med attacker som kan pågå i flera timmar eller dagar, vilket för väldigt många leder till missade möjligheter i livet. Vägen till adekvat behandling kan dessutom vara både lång och komplex, säger Lars Edvinsson, professor i Intern Medicin och överläkare vid Lunds universitetssjukhus samt ordförande i Huvudvärksällskapet. Studierna som ligger till grund för godkännandet visar att atogepant ger signifikant och varaktig minskning av genomsnittliga månatliga migrändagar och den tas som en daglig tablett.

Fullständigt globalt pressmeddelande och referenser återfinns här.

Liknande poster

Pumpen för Produodopa är nu CE-godkänd och behandling blir snart tillgänglig

CHMP ger positivt utlåtande för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Produodopa ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom