Positive opinion för Ponvory från Janssen av CHMP för behandling av MS

Den 25 mars fick Ponvory positive opinion från CHMP. Den aktiva substansen är ponesimod. En möjlig verkningsmekanism är att ponesimod genomatt binda till lymfocyter hindrar dessa att gå över till CNS.

Läs hela EMAs Summary of opinion