Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP rekommenderar godkännande av Ultomiris för behandling av neuromyelit optica spectrum disorder (NMOSD)

Inga skov observerades i pivotal studie av första och enda långverkande C5-hämmare, vilket tyder på potential att förhindra långvarig funktionsnedsättning på grund av skov.

Ultomiris (ravulizumab) har rekommenderats för försäljningstillstånd i EU för behandling av vuxna patienter med neuromyelit optica spectrum disorder (NMOSD) som är anti-aquaporin-4 (AQP4) antikroppspositiva (Ab+). Om det godkänns skulle Ultomiris vara den första och enda godkända långverkande C5-komplementhämmaren för behandling av AQP4 Ab+ NMOSD i EU.

Läs pressmeddelandet här (på engelska).

Liknande poster

Ultomiris godkänd vid Myastenia Gravis

Läs mer...

Ultomiris rekommenderas för godkännande i EU av CHMP för behandling av vuxna med generell myasthenia gravis

Läs mer...

Ultomiris godkänd i USA för vuxna med Myastenia gravis

Läs mer...