Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EMA:s årsrapport för humanläkemedel 2022

År 2022 rekommenderade EMA 89 läkemedel för marknadsföringsauktorisation. Av dessa var det 41 som bestod av en ny aktiv substans som inte tidigare varit godkänt i EU.

I årsrapporten som nu publicerats finns en sammanställning och siffror kring godkännande av läkemedel. EMA lyfter även fram ett urval av nya behandlingar som representerar betydande framsteg inom sina respektive terapeutiska områden.

Flest läkemedel godkändes inom området cancer, medan neurologi och endokrinologi kom på andra respektive tredje plats.

Läs rapporten här.

Liknande poster

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit emot Biogens ansökan om försäljningstillstånd för tofersen för behandling av en sällsynt, genetisk form av ALS

Läs mer...

Positive opinion för Ponvory från Janssen av CHMP för behandling av MS

Läs mer...