Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt rekord från Alzheimerfonden – 42 miljoner till svensk alzheimerforskning

Forskningsåret 2021 innebär ett rejält tillskott till Alzheimerforskningen. Under januari kommer Alzheimerfonden att dela ut 42 miljoner till forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt till utvalda vårdutvecklingsprojekt.

Nu står det klart vilka forskare och forskningsprojekt som får dela på summan från Alzheimerfonden baserat på 2020 års insamling.

Tack vare generösa bidrag från givare under 2020 – privatpersoner och företag – gör Alzheimerfonden sitt bästa resultat någonsin. Det gör Alzheimerfonden till en av de absolut viktigaste finansiärerna till Alzheimerforskningen.

”2020 har varit ett utmanande år på många sätt. Coronaepidemin har skördat många liv och flertalet av de som avlidit på våra boenden har varit drabbade av någon form av kognitiv svikt, t ex Alzheimers sjukdom. Trots detta utmanande år har vi idogt kämpat för att samla in så mycket pengar som möjligt till detta viktiga forskningsfält och det är med stor glädje och stolthet jag kan berätta att det arbetet burit frukt!” /säger Liselotte Jansson – Generalsekreterare Alzheimerfonden

Satsningar på forskning och vårdutveckling

Alzheimerfonden har beviljat ekonomiskt stöd till 46 forskningsprojekt. Anslagen berör vetenskaplig forskning om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar som gör klinisk nytta. Förutom forskningsanslag kan Alzheimerfonden också stödja vårdutvecklingsprojekt genom att t.ex. finansiera utbildningsaktiviteter inom demensområdet.

Exempel på forskningsprojekt som fått anslag är:

Kaj Blennow, professor vid Göteborgs universitet, får anslag på 2 miljoner kronor. Anslaget får han för att utveckla och förbättra diagnostiken via blodprov med fokus på test av amyloid beta, tau patologi och neurodegenerering samt klinisk prövning. Att kunna fastställa en tidig och träffsäker diagnos vid Alzheimers sjukdom är mycket viktigt för att säkra korrekt behandling och stöd. Därför är blodtester ett viktigt diagnosverktyg att använda inom t.ex. primärvården.

Så här går Alzheimerfondens anslagsutdelning till

Utvärdering av forskarnas ansökningar görs av Alzheimerfondens vetenskapliga råd som betygsätter och granskar potentialen i varje projekt. Rådet består av professorer och docenter med lång erfarenhet av alzheimer- och neuroforskning och leds för närvarande av professor Henrik Zetterberg från Göteborgs universitet.

Alzheimerfondens styrelse beviljar forskningsanslagen.

Liknande poster

Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare

Aducunamab inlämnat för registrering i USA: Vad betyder genombrottet för patienter och sjukvården?

Professor Miia Kivipelto leder det första globala initiativet för att förebygga demens och Alzheimers sjukdom