Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare

HM Drottningen kommer idag att dela ut priset till två unga forskare inom Alzheimerområdet. Priset mottas av de internationellt verksamma forskarna Nicholas Ashton vid Göteborgs universitet och Rik Ossenkoppele vid Lunds och Amsterdams universitet.

De tilldelas 125 000 kr vardera.

”Dessa båda forskare har genomfört banbrytande studier på hur hjärnförändringarna vid Alzheimers sjukdom kan upptäckas hos levande människor, dels genom avancerade hjärnavbildande undersökningsmetoder (Rik Ossenkoppele), dels genom nya blodtester (Nick Ashton). Deras forskningsresultat har revolutionerat Alzheimer-diagnostiken och kommer att vara avgörande för utvecklingen av effektiva läkemedel”, säger Professor Henrik Zetterberg, ordförande i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

”Vi ser fram emot att få hedra dessa två unga forskare vid prisceremonin på Drottningholms Slottsteater idag fredag 17 september. De är två välförtjänta unga forskare som Alzheimerfondens vetenskapliga råd har valt ut för sina viktiga framsteg inom diagnostik och undersökningsmetoder”, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden.

Information om Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare

Priset instiftades av Alzheimerfonden i samband med HM Drottningens 70-års dag. Priset bär drottningens namn och hon är mycket hedrad över att ha fått dela ut priset varje år. Priset har också fått stort genomslag inom den yngre forskarkåren.

Liknande poster

Nytt rekord från Alzheimerfonden – 42 miljoner till svensk alzheimerforskning

Aducunamab inlämnat för registrering i USA: Vad betyder genombrottet för patienter och sjukvården?

Professor Miia Kivipelto leder det första globala initiativet för att förebygga demens och Alzheimers sjukdom