Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Aducunamab inlämnat för registrering i USA: Vad betyder genombrottet för patienter och sjukvården?

Alzheimerfondens ambassadör, journalisten Henrik Frenkel, har pratat med fyra av Sveriges ledande läkare och forskare om vilken betydelse bromsmedicinen kan få för patienter, läkare, sjukvården och forskningen.

Det amerikanska läkemedelsbolaget Biogen har sökt ett snabbspår för läkemedlet Aducanumab hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Det blir i så fall den första bromsmedicinen mot Alzheimer någonsin, och det första läkemedlet på 17 år. Det är ett läkemedel som visat sig kunna angripa och bromsa bildningen av det sk placket i hjärnan, som orsakas av proteinet beta-amyloid.

”FDA är angelägna om att snabbt få fram ett läkemedel mot Alzheimer och kommer därför troligen någon gång i vinter eller våren 2021 ge ett villkorat godkännande”, tror Anne Börjesson-Hanson, ansvarig läkare för kliniska prövningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det kommer i så fall innebära att bromsmedicinen kommer ut på den amerikanska marknaden redan om ett år, och i Europa och Sverige om ca två år.

WHO klassar Alzheimer som en av vår tids svåraste folksjukdomar. Idag har över 50 miljoner runt om i världen diagnosen Alzheimer eller liknande kognitiva sjukdomar. Om inget görs kommer den siffran växa till 100 miljoner 2050.

Det här blir det största genombrottet för forskningen kring Alzheimer på decennier. Miljontals patienter kommer att få sina besvär bromsade och sina friska liv förlängda. Går man in i mycket tidiga skeden kan utvecklingen mot Alzheimer troligen helt stoppas. Det blir ett ljus i ett annars kompakt mörker.

Men ett troligt godkännande innebär inte att gåtan Alzheimer är löst. Eller att alla som idag har diagnosen kan andas ut.

Bara de patienter som är i ett mycket tidigt skede av sjukdomen kommer att få bromsmedicinen.

Medicinen tas intravenöst en gång i månaden, vilket ställer hårda krav på kontroll och vilka som kan ge behandlingen.

Aducunamab har påvisbara och allvarliga biverkningar vilket gör att patienter som kommer att få medicinen måste genomgå noggranna kontroller med magnetröntgen både innan och under behandlingen.

Priset är ännu inte satt vad medicinen kommer att kosta per patient, men sannolikt blir den minst tio gångare dyrare än dagens symtomlindrande medicin, kanske uppemot en kvarts miljon per patient och år. Det blir en hård belastning på sjukhusens ekonomi eftersom den lämpliga målgruppen bara i Sverige ligger på 10-20 000 patienter.

Sjukhus och läkare kommer att ställas inför svåra etiska avvägningar om vad några års förlängt liv är värt, och vilka som i så fall kommer att erbjudas denna bromsmedicin.

Ändå ser svenska forskare Biogens nya bromsmedicin som ett lovande genombrott efter decennier av misslyckade försök att ta fram verksamma läkemedel.

”Det verkar som man till och med kan göra vissa amyloid-positiva patienter helt negativa, och därmed ta bort en av de allvarligaste grundorsakerna till Alzheimer”, säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs Universitet.

Aducunamab, är baserad på antikroppar som angriper det specifika proteinet beta-amyloid vilket orsakar plackbildning i hjärnan. I likhet med Aducunamab så är flera läkemedelskandidater på gång. Svenska forskare utvecklar nu en annan mycket lovande antikropps-läkemedelskandidat, BAN2401 där en klinisk Fas-3 studie nu pågår för läkemedlet, b la deltar ett flertal svenska patienter med tidig Alzheimerdiagnos i studien.

Läs mer om journalisten Henrik Frenkels grundliga genomgång om den nya bromsmedicinen här.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom