Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny lärobok som fyller ett stort tomrum

Ny lärobok som fyller ett stort tomrum
”Man ska nog uppmana studenterna att köpa boken tidigt i utbildningen, så att de kan använda den på flera olika kurser och dessutom ha som uppslagsbok under hela utbildningstiden.”

”Klinisk neurovetenskap” är en lärobok i det lilla formatet (224 sidor) som nyss kommit ut på Liber förlag med professor Bo Norrving, Lunds universitet, som redaktör. Boken kostar 458 kronor på www.bokus.com. Bokens författare har omfattande klinisk och akademisk erfarenhet och motsvarar de yrkesgrupper den neurologiskt sjuke kan möta: läkare i neurologi och rehabiliteringsmedicin, fysioterapeut, sjuksköterska, neuropsykolog, arbetsterapeut och logoped. Bokens målgrupp är medellånga vårdutbildningar, till exempel inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och logopedi. En lärobok har saknats för dessa utbildningar och därför fyller den här boken ett stort tomrum. Tyvärr är inte neurologi ett ämne som omfattar särskilt många poäng på dessa utbildningar, så tiden att hinna läsa en lärobok kan säkert bli knapp för studenten. Man ska nog uppmana studenterna att köpa boken tidigt i utbildningen, så att de kan använda den på flera olika kurser och dessutom ha som uppslagsbok under hela utbildningstiden. Boken innehåller fem kapitel: en inledande sammanfattning av nervsystemets anatomi och fysiologi (ca 46 procent av bokens innehåll), följt av kapitel om symtom/diagnos (ca 22 procent), undersökningsmetoder (ca 3 procent), sjukdomslära (ca 14 procent) och slutligen ett kapitel om teamarbete och yrkesspecifika insatser (ca 15 procent).

Läs hela recensionen som PDF

Liknande poster

Umeå i storsatsning på forskning om hydrocefalus

Stroke i ett internationellt perspektiv