Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Umeå i storsatsning på forskning om hydrocefalus

Umeå universitet deltar som enda lärosäte utanför Nordamerika i en studie av behandling mot idiopatisk normaltryckshydrocephalus, iNPH, som nu får 130 miljoner kronor av federala medel i USA. Studien ska utvärdera effekten av en shunt som reglerar flödet i hjärnan av den vätskan som cirkulerar runt hjärnan och ryggmärgen.

– Det är ett stort steg framåt för forskningen kring hydrocefalus och ett kvitto på att Umeå finns med långt fram internationellt, säger Jan Malm, professor i neurologi vid Umeå universitet.

Det som ska studeras på 20 universitet och sjukhus i Nordamerika samt i Umeå är effekten av att operera in en shunt, en grenledning, i hjärnan för att leda bort överskottet av cerebrospinalvätskan likvor, som ansamlats i för stor mängd i hjärnan och som orsakar hydrocefalus.

Vid Umeå universitet finns en grupp med flera olika specialiteter, neurologi, neurokirurgi och medicinsk teknik, som forskar om hydrocefalus. I Umeå har ett särskilt tekniskt system kallat Celda utvecklats för att studera dynamiken av likvorflödet i hjärnan och ryggmärgskanalen. I denna forskning används även en särskild magnetkamerasekvens som möjliggör bestämning av blodflöde i alla hjärnans kärl efter bara tio minuters undersökning. Umeå var ett av de första centrumen i världen som började använda tekniken.

Att operera in en shunt är idag den enda behandling som finns mot iNPH, men metoden är fortfarande omstridd. En ny typ av shunt som kan stängas av och på med en magnet genom huden finns nu tillgänglig. Denna har gjort det möjligt att forskare i ett samarbete mellan hydrocefalusgruppen i Umeå, Seattle, Baltimore och Salt lake city i USA att genomföra en randomiserad blindstudie där patienten inte själv vet om shunten är på eller av, så att man eliminerar eventuell placeboeffekt.

I en tidigare pilotstudie har forskarna i Umeå visat att hydrocefaluspatienter med shunten öppen får mindre symtom av sjukdomen än de som har stängd shunt.

– Även om det mesta redan talar för att shunt är en effektiv behandling, är det värdefullt att vi nu får en ordentlig internationell utvärdering av metoden. Det kan på sikt leda till att fler patienter får sin sjukdom behandlad och därmed bättre livskvalitet, säger Jan Malm.

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, kännetecknas av tilltagande gångstörning, minnesnedsättning och urinträngningar. Sjukdomen orsakas av en störning av cerebrospinalvätskans produktion och upptag, som leder till att hjärnans delar komprimeras. Utan behandling kan iNPH leda till funktionsnedsättningar och förlust av livskvalitet.

Hydrocefalusgruppen vid Umeå universitet leds av Jan Malm (neurologi), Lars-Owe D Koskinen (neurokirurgi) och Anders Eklund (medicinsk teknik). Gruppen består av 15 doktorander, postdocs och seniora forskare. Gruppen har forskningsanslag från bland annat vetenskapsrådet, stiftelsen strategisk forskning, rymdstyrelsen, hjärt-lungfonden, EU och Region Västerbotten. Det nu aktuella anslaget på 14 miljoner US-dollar, motsvarande cirka 130 miljoner kronor, kommer från det amerikanska National Institute of Neurlological Disorders and Stroke som huvudsakligen finansieras av USA:s kongress.

För mer information, kontakta gärna
Jan Malm
Professor/överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap-neurovetenskaper, Umeå universitet
Telefon 090-786 50 97
E-post: [email protected]

Liknande poster

Zebrafiskens ögonmuskler kan ge hjälp mot sjukdomar

Samarbete mellan universitetssjukhus kortar väntetid till operation av hydrocefalus

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI