Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Samarbete mellan universitetssjukhus kortar väntetid till operation av hydrocefalus

För att korta väntetider till operation av hydrocefalus hos vuxna har Akademiska sjukhuset samarbetat med Norrlands universitetssjukhus under hösten. Samarbetet innebär att patienterna har opererats på Akademiska med hjälp av narkossjuksköterskor från Umeå. Hittills har 54 patienter opererats, förutom från Uppsala län, från sjukvårdsregion Mellansverige och Norra sjukvårdsregionen.

I slutet av juli väntade 47 patienter på operation av hydrocefalus på Akademiska sjukhuset. Idag har man endast 12 i kön. För att kapa väntetiderna har sjukhuset samarbetat med Norrlands universitetssjukhus under hösten. Patienterna har opererats på Akademiska med hjälp av narkossjuksköterskor från Umeå. Foto: Staffan Claesson.

I slutet av juli väntade 47 patienter på operation vid Akademiska sjukhuset varav 25 hade väntat över tre månader (vårdgaranti) och flera i över ett år. Idag har sjukhuset endast 12 patienter som väntar på operation.

– Att vi lyckats korta väntetiden till operation är oerhört viktigt både för den enskilde patienten och för sjukhuset. Samarbetet med Norrlands universitetssjukhus har fungerat väldigt smidigt. Vi ser positivt på utbyte av specialistkompetens och för nu en dialog kring att fortsätta hjälpas åt, där Akademiska även kan skicka exempelvis operationssköterskor till Umeå, säger Hans Ericson, sektionschef neurokirurgi på Akademiska sjukhuset.

Samarbetet mellan universitetssjukhusen har pågått under hösten 2023, med operationer under fem separata veckor på Akademiska (v 39, 41, 43, 45 och 49). Under den perioden opererades totalt 54 patienter, varav 14 från Uppsala län, 27 från sjukvårdsregion Mellansverige nio från Norra sjukvårdsregionen.

Hydrocefalus innebär att man har en onormalt mycket cerebrospinalvätska i hjärnans inre. Hos vuxna är den vanligaste formen så kallad normaltryckshydrocefalus (NPH) vilket framför allt drabbar äldre. Andra typer av hydrocefalus kan utlösas av hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och skallskada. Sjukdomen drabbar tankeverksamheten och gångförmågan, men kan även orsaka inkontinens.

Hydrocefalus behandlas genom att man via ett litet borrhål i kraniet opererar in en så kallad ”shunt” i hjärnan. Det är en tunn slang med en ventil som går från hjärnventriklarna och ner till bukhålan. Shunten leder bort den ansamlade vätskan från hjärnan och gör att det förhöjda trycket inne i skallen jämnas ut.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt