Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nexviadyme (avalglukosidas alfa) godkänt av Europeiska kommissionen för behandling av Pompes sjukdom

  • Godkänd för behandling av hela spektrumet av Pompes sjukdom, både IOPD och LOPD.
  • Den första nya behandlingen som blivit godkänd för Pompes sjukdom på över 15 år.

Europeiska kommissionen har godkänt Nexviadyme® (avalglucosidas alfa), en enzymersättningsterapi (ERT) för långtidsbehandling av både infantil form (IOPD) och sen form (LOPD) av Pompes sjukdom, en ovanlig progressiv muskelsjukdom. Nexviadyme är det första godkända nya läkemedlet mot Pompes sjukdom i Europa sedan 2006, då EU-kommissionen godkände marknadsföringen av alglukosidas alfa (Myozyme®).

Relaterade länkar

Liknande poster

– Familjebildning och graviditet för patienter med MS

Läs mer...

Webbinar om Coping

Läs mer...

Från fjällen till Teriflunomid

Läs mer...