Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

– Familjebildning och graviditet för patienter med MS

Tid: 13.30 – 15.30

Vi på Sanofi vill gärna bjuda in dig som arbetar med MS-patienter till ett hybridmöte där du kan deltaga via
länk eller vara fysiskt på plats med föreläsare på Elite Hotel Carolina Tower i Stockholm.
Föreläsningen har fokus på frågor och funderingar som är vanliga hos MS-patienter som planerar att bilda familj.
Efter föreläsningen finns det god tid att ställa frågor och ha diskussioner kring graviditet hos MS-patienter som kan underlätta i er kliniska vardag.

För mer information och anmälan

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...