Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Från fjällen till Teriflunomid

22 oktober 1200 – 1300
Vi på Sanofi Genzyme vill vi gärna bjuda in dig som arbetar med MS-patienter till ett webbinar, där M.D., Ph.D., Erik Ruuth kommer att berätta om sitt arbete med utvecklingen av AUBAGIO® (teriflunomid).

Erik tog läkarexamen och disputerade i Umeå och anställdes senare inom forskningsavdelningen på Hoechst Marion Roussel, som senare blev Sanofi. Där arbetade han med att karakterisera verkningsmekanismen för teriflunomid och senare även med det kliniska utvecklingsprogrammet. Erik tillbringar mycken tid i Argentina där han verkar som konsult för Institutet för Biodiversitet i Misiones, med målsättningen att studera samspelet mellan människa och natur.

Mer info och anmälan

Liknande poster

– Familjebildning och graviditet för patienter med MS

Läs mer...

Nexviadyme (avalglukosidas alfa) godkänt av Europeiska kommissionen för behandling av Pompes sjukdom

Läs mer...

Ny studie visar på färre skov och behandlingsavbrott vid ms-behandling med Mavenclad

Läs mer...