Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webbinar om Coping

Webinar 10 november 12:00 – 13:00
Vi på Sanofi vill bjuda in dig, som arbetar med patienter till vilka du kan behöva lämna svåra sjukdomsbesked, till en webbsänd föreläsning.

Vi har tillsammans med Psykolog Johanna Melin översatt broschyren ”Hur går jag vidare nu” och anpassat den till vår svenska sjukvård. Johanna kommer under detta webbinar att beskriva vanliga reaktioner och behov som drabbade kan ha vid besked om svår sjukdom och tiden därefter. Hon går igenom på vilka sätt anhöriga och vårdpersonal kan möta dessa, samt även hur vårdpersonalen kan bemöta anhöriga till den drabbade.

Mer info och registrering

Liknande poster

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...