Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk

Led-lampors flimmer kan ge huvudvärk och migrän. Så här vet du om du (sannolikt) har en flimrande led-lampa hemma – och så här jobbar forskare mot flimret.

Lampans led-teknik framhålls ofta för sina fördelar – att den är energisnål, att den håller länge och att tekniken går att styra på olika sätt. Men att led-lampan kan ge upphov till flimmer nämns inte lika ofta.

Kan ge huvudvärk och migrän

När ljuset varierar över tid uppstår effekter som vi kan se med blotta ögat – och sådana vi inte kan se. I värsta fall kan dessa ljusvariationer över tid påverka hälsan negativt, framför allt genom att orsaka huvudvärk eller migrän.

Det är något som forskare vid Lunds universitet fokuserar på. Man konstaterar att det fortfarande saknas kunskap om hur flimmer ska mätas på bästa sätt. EU slog visserligen 2021 fast gränsvärden för hur mycket flimmer och så kallade stroboskopiska effekter som ska tillåtas från en led-lampa. Men – kraven är svåra för belysningsindustrin att leva upp till, bland annat för att standarderna är otydliga, menar forskarna.

Nya upplysande rapporter

För att öka kunskapen om flimmer och dess påverkan på människan har forskarna nu, i ett projekt, publicerat en serie rapporter om led-teknik och flimmermått.

– I projektet synliggör vi flera oklarheter och missförstånd när det gäller flimmer och vilka mått och termer som ska användas, och i rapporterna försöker vi förklara så att informationen ska bli begriplig för både belysningsbranschen och konsumenterna. För det är rätt krångligt för alla, säger Johannes Lindén, fysiker och ljusforskare.

”Lömskt” flimmer

Ett problem med EU:s gränsvärden, menar forskarna, är att dagens riktlinjer bara omfattar synbara effekter.

– Riktlinjerna missar därför i praktiken de neurologiska besvär som uppstår till följd av icke-synbara effekter av ljusvariationer – som huvudvärk och koncentrationssvårigheter, säger Johannes Lindén.

Han menar att det finns indikationer på att en del människor påverkas mer än andra av osynliga ljusvariationer.

– Just de osynliga variationerna är lömska. De kan leda till att en del människor mår dåligt i vissa miljöer utan att de förstår att ljuset är orsaken.

Läs hela artikeln här och lär dig hur man upptäcker flimmer.

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Syns flimmer i hjärnan?