Biogen presenterar nya data för TYSABRI® (natalizumab) IV

Biogen har tillkännagivit resultat från fas 3b NOVA-studien som utvärderar TYSABRI® (natalizumab) IV med dosering var sjätte vecka vid skovvis förlöpande multipel skleros

• Resultaten visar att patienter med skovvis förlöpande multipel skleros som bytte från den godkända doseringen var fjärde vecka till administrering av natalizumab IV var sjätte vecka kontrollerar sjukdomsaktiviteten
• Data från den första prospektiva, randomiserade, kontrollerade studien med ett utökat doseringsschema för natalizumab ger tillsammans med resultat från real-world data1,2,3 viktig kunskap
• Uppdaterade analyser från TOUCH® förskrivningsregister indikerar att ett doseringsschema på i genomsnitt sex veckor är associerat med en minskad risk för att utveckla PML4 med 88 procent

Läs hela pressreleasen