Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Biogen presenterar nya data för TYSABRI® (natalizumab) IV

Biogen har tillkännagivit resultat från fas 3b NOVA-studien som utvärderar TYSABRI® (natalizumab) IV med dosering var sjätte vecka vid skovvis förlöpande multipel skleros

• Resultaten visar att patienter med skovvis förlöpande multipel skleros som bytte från den godkända doseringen var fjärde vecka till administrering av natalizumab IV var sjätte vecka kontrollerar sjukdomsaktiviteten
• Data från den första prospektiva, randomiserade, kontrollerade studien med ett utökat doseringsschema för natalizumab ger tillsammans med resultat från real-world data1,2,3 viktig kunskap
• Uppdaterade analyser från TOUCH® förskrivningsregister indikerar att ett doseringsschema på i genomsnitt sex veckor är associerat med en minskad risk för att utveckla PML4 med 88 procent

Läs hela pressreleasen

Liknande poster

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Spinraza kan ha potentiella fördelar efter genterapi hos spädbarn och barn med SMA