Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya säkerhets- och effektdata för Biogens MS portfölj presenteras på ACTRIMS-ECTRIMS

  • Nya data från en pågående fas 3 studie ger en tydligare bild av effekt och förbättrad GI tolerabilitet för Vumerity® (diroximelfumarat) jämfört med Tecfidera® (dimetylfumarat)
  • Utifrån observationsdata utvärderas livskvalitetfördelar för Tysabri® (natalizumab) i jämförelse med Ocrevus®(ocrelizumab)
  • Baserat på ytterligare observationsdata rapporteras fördelar med Plegridy® (peginterferon beta-1a) och Avonex® (interferon beta-1a) hos äldre personer med skovvis förlöpande multipel skleros

Läs hela pressreleasen på engelska

Liknande poster

Nytt herpesvirus kopplas till multipel skleros

Läs mer...

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms

Läs mer...

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Läs mer...