Nya säkerhets- och effektdata för Biogens MS portfölj presenteras på ACTRIMS-ECTRIMS

  • Nya data från en pågående fas 3 studie ger en tydligare bild av effekt och förbättrad GI tolerabilitet för Vumerity® (diroximelfumarat) jämfört med Tecfidera® (dimetylfumarat)
  • Utifrån observationsdata utvärderas livskvalitetfördelar för Tysabri® (natalizumab) i jämförelse med Ocrevus®(ocrelizumab)
  • Baserat på ytterligare observationsdata rapporteras fördelar med Plegridy® (peginterferon beta-1a) och Avonex® (interferon beta-1a) hos äldre personer med skovvis förlöpande multipel skleros

Läs hela pressreleasen på engelska