Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya säkerhets- och effektdata för Biogens MS portfölj presenteras på ACTRIMS-ECTRIMS

  • Nya data från en pågående fas 3 studie ger en tydligare bild av effekt och förbättrad GI tolerabilitet för Vumerity® (diroximelfumarat) jämfört med Tecfidera® (dimetylfumarat)
  • Utifrån observationsdata utvärderas livskvalitetfördelar för Tysabri® (natalizumab) i jämförelse med Ocrevus®(ocrelizumab)
  • Baserat på ytterligare observationsdata rapporteras fördelar med Plegridy® (peginterferon beta-1a) och Avonex® (interferon beta-1a) hos äldre personer med skovvis förlöpande multipel skleros

Läs hela pressreleasen på engelska

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar