Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webbinarium om smärta

Webbinarium om smärta
21 november

21 november kommer Cecilia Norrbrink att prata om vad smärta är, och om hur både vården och en själv kan hantera och behandla smärta. Hon kommer också att prata om forskningsläget när det gäller smärta, ett område hon själv forskat inom i tjugo år.

Mer information och anmälan

Liknande poster

Genus påverkar smärtupplevelser

Pris för framstående forskning till India Morrison vid Linköpings universitet

Förändringar i vården för smärta, utmattning och ME/CFS