Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP rekommenderar VUMERITY (diroximelfumarat) för godkännande i Europeiska unionen som behandling för skovvis förlöpande multipel skleros hos vuxna patienter

  • VUMERITY är en ny fumarat, en oral behandling med väldefinierad effekt- och säkerhetsprofil
  • Data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 visade att behandling med VUMERITY gav färre gastrointestinala biverkningar och lägre andel behandlingsavbrott, jämfört med Tecfidera
  • Efter godkännande kommer VUMERITY att vara ett nytt oralt behandlingsalternativ för MS-patienter

Läs hela pressmedelandet

Liknande poster

Korsreaktiva EBNA1-autoantikroppar riktar sig mot CRYAB vid MS

Läs mer...

Ny genupptäckt ger hopp om att bekämpa svår MS

Läs mer...

Därför mår kvinnor med multipel skleros bättre när de är gravida

Läs mer...