CHMP rekommenderar VUMERITY (diroximelfumarat) för godkännande i Europeiska unionen som behandling för skovvis förlöpande multipel skleros hos vuxna patienter

  • VUMERITY är en ny fumarat, en oral behandling med väldefinierad effekt- och säkerhetsprofil
  • Data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 visade att behandling med VUMERITY gav färre gastrointestinala biverkningar och lägre andel behandlingsavbrott, jämfört med Tecfidera
  • Efter godkännande kommer VUMERITY att vara ett nytt oralt behandlingsalternativ för MS-patienter

Läs hela pressmedelandet