Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Epstein-Barr-virus som mål för behandling och förebyggande av MS

Universitetet i Bergen har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet tilldelats ett betydande bidrag finansierat av Horizon Europe om 7 miljoner euro under 2024-2028. Detta som ett resultat av forskarnas engagemang i att rikta in Epstein-Barr-virus i syfte att behandla och förebygga multipel skleros.

– Detta erkännande återspeglar kvaliteten på vår forskning och vårt pågående engagemang för att utveckla innovativa strategier för att behandla MS-sjukdom, säger Nicolas Ruffin vid institutionen för klinisk neurovetenskap, forskare i professor Maja Jagodics och professor Fredrik Piehls forskargrupper, och delaktig i studien.

 

Liknande poster

Nytt herpesvirus kopplas till multipel skleros

Läs mer...

Klustermetod kan bättre beskriva sjukdomsförloppet vid skallskada

Läs mer...

Genetik och biomarkörer för åldersrelaterad skörhet

Läs mer...