Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Signifikant minskad risk för multipel skleros hos personer som lever med hiv

Under det senaste decenniet har flera fallstudier rapporterat att personer med multipel skleros (MS) som påbörjade antiretroviral behandling mot hiv (för att hålla viruset i schack) sedan upptäckte att deras MS-symtom antingen hade försvunnit helt eller att sjukdomsförloppet hade avtagit avsevärt.

Kyla McKay, Karolinska Intitutet. Foto: Brian Wheeler.

Dessa fallstudier har lett till att forskare känt sig manade att undersöka om hiv eller antiretrovirala läkemedel kan påverka risken att utveckla MS. En av dessa forskare var Kyla McKay, biträdande lektor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Nyligen publicerades en studie i Annals of Neurology. Studien baseras på 29.000 personer med hiv i Sverige och British Columbia, Canada, som följdes i genomsnitt i tio år. Resultaten visade att risken för att få MS är lägre bland personer som lever med hiv och får antiretroviral behandling, jämfört med befolkningen i övrigt. Detta tyder på att hiv eller antiretroviral behandling skulle kunna skydda mot multipel skleros.

Läs studien här.

Här finns en artikel från the Conversation.

 

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom