Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vill Du veta mera om Ontozry® (cenobamat)? När passar det Dig bäst?

Inbjudan till digital produktinformation.
Ontozry är avsett som tilläggsbehandling av fokala anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptiska läkemedel.

Vi vill gärna berätta det viktigaste om Ontozry, hur dess dubbla verkningsmekanism skiljer sig från andra behandlingsalternativ, samt visa effektdata gällande minskad anfallsfrekvens och anfallsfrihet1
Mötet genomförs digitalt.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Advances in SUDEP: Incidence, risk factors and prevention

Ontozry ingår i högkostnadsskyddet

Ontozry (cenobamat) mot epilepsi nu godkänt av EU-kommisionen