Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Advances in SUDEP: Incidence, risk factors and prevention

Welcome to a Nordic Webinar (in English) from Angelini Pharma Nordics

For health care professionals working with epilepsy.

Dr. Torbjörn Tomson, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

20th of October 2022
12:00-13:00 and 15:30-16:30

Find more information here

Register here

Liknande poster

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

Läs mer...

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars

Läs mer...

Epilepsiteamet som fångar upp och hjälper patienterna framåt

Läs mer...