Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Advances in SUDEP: Incidence, risk factors and prevention

Welcome to a Nordic Webinar (in English) from Angelini Pharma Nordics

For health care professionals working with epilepsy.

Dr. Torbjörn Tomson, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

20th of October 2022
12:00-13:00 and 15:30-16:30

Find more information here

Register here

Liknande poster

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars