Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ontozry (cenobamat) mot epilepsi nu godkänt av EU-kommisionen

EU-kommissionen har beslutat att godkänna Ontozry (cenobamat) för behandling av vuxna med epilepsi och fokala anfall som inte kontrollerats tillräckligt trots behandling med minst två epilepsiläkemedel.
– Den nya behandlingen kan innebära att en betydande andel av tidigare terapiresistenta patienter blir anfallsfria, säger Elinor Ben-Menachem, professor i neurologi med inriktning mot epilepsi vid sektionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin.

I Sverige har drygt 80 000 människor epilepsi vilket innebär att det är den vanligaste kroniska vneurologiska sjukdomen. Drygt hälften av epilepsipatienterna har epilepsi med fokala anfall, som startar i en begränsad del av hjärnan. Omkring 11 000-13 000 av dessa patienter är läkemedelsresistenta, det vill säga svarar i liten utsträckning eller inte alls på behandling med läkemedel. Det är för dessa patienter som EU-kommissionen nu beslutat att godkänna Ontozry.

-Beskedet är glädjande. Vi kan nu erbjuda de mest utsatta epilepsipatienterna ett behandlingsalternativ som kan innebära att en betydande andel blir anfallsfria, säger professor Elinor BenMenachem, svensk prövningsledare för studien bakom godkännandet. Att leva med okontrollerad epilepsi kan innebära en stor påfrestning i livet. Anfall kan komma vid olämpliga och oförutsägbara tillfällen.

-Livet kan påverkas negativt på många sätt och gå ut över arbete, familjesituation, fritidsintressen och sociala relationer. Patienter med anfall av allvarligare typ drabbas inte sällan av fallskador och lever med ständig oro, säger Elinor Ben-Menachem. Svenska patienter i studien Till grund för godkännandet ligger ett studieprogram som omfattar drygt 1 900 patienter. Av dessahar åtta patienter behandlats i Sverige. Resultaten, som visade en signifikant reduktion av antalet
anfall, publicerades 2019 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology.1EU-kommissionen har godkänt Ontozry (cenobamat) som tilläggsbehandling av fokala anfall, medeller utan sekundär generalisering hos vuxna patienter med epilepsi, som inte har kontrollerats tillräckligt trots tidigare behandling med minst två antiepileptika.

Liknande poster

Vill Du veta mera om Ontozry® (cenobamat)? När passar det Dig bäst?

Epilepsy in conversation – Medical Education Workshops 23 – 25 November 2021

Ontozry ingår i högkostnadsskyddet