Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Epilepsy in conversation – Medical Education Workshops 23 – 25 November 2021

Please join us for a series of live, virtual medical education workshops discussing epilepsy management from different perspectives, with Q&A

Tuesday 23 November 18:00 – 19:15 CET
Neurologists’ view on pregnancy and sudden unexpected death in epilepsy

Dr Rhys Thomas (moderator)
Dr Chrissie Burness – Pregnancy in epilepsy
Prof Torbjörn Tomson – SUDEP: incidence, risk factors and prevention

Wednesday 24 November 18:00 – 19:15 CET
Neurologists’ view on psychiatric comorbidities and psychogenic non-epileptic seizures

Dr Rhys Thomas (moderator)
Dr Manny Bagary – Epilepsy and depression: what can we do?
Dr Antonia Villagran – Psychogenic non-epileptic seizures

Thursday 25 November 18:00 – 19:15 CET
Nurses’ view on epilepsy management and complex cases

Phil Tittensor (moderator)
Mel Goodwin – Exploring aspects of epilepsy care: concordance, intellectual disabilities and women’s issues through case studies

Anmälan och mer info

Liknande poster

Sällankirurgi vid läkemedelsresistent epilepsi

Läs mer...

STESS – Internationellt epilepsimöte i Göteborg 29–31 mars

Läs mer...

Epilepsiteamet som fångar upp och hjälper patienterna framåt

Läs mer...