Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vid Centrum för neurologi integreras vård med forskning

På Centrum för neurologi, en enhet inom Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, är allt samlat på ett ställe: högkompetenta specialistteam, behandlingar, uppföljningar, provtagningar, rådgivning, rehab, forskningsverksamhet och inte minst representanter för tretton olika patientföreningar. Vi har låtit sju personer berätta om sin syn på denna unika verksamhet.

Centrum för neurologi,
en av fyra öppenvårdsenheter (reumatologi, neurologi, diabetes och övervikt) på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, tar årligen emot cirka 3.500 vuxna patienter med MS eller Parkinsons sjukdom. Här arbetar drygt 40 personer i tvärprofessionella team och
forskningen är intensiv med ett femtontal pågående studier som bland annat leds av professorerna Fredrik Piehl, Tomas Olsson och Per Svenningsson. Akademiskt specialistcentrum startades 2016 som ett pilotprojekt med syfte att avlasta sjukvården och göra specialistvården mer tillgänglig för kroniskt sjuka patienter. Enheterna på ASC drivs av Region Stockholm, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i nära samarbete med primärvården.

Ett viktigt mål är att integrera vården med forskning. I uppdraget ingår också att satsa på innovation, utveckling av nya arbetssätt och nya tekniska e-hälsolösningar i nära samarbete med patientföreningar. Nyligen fick man pris för appen ”Alltid öppet” – ett exempel på en teknisk lösning som förbättrar tillgängligheten. Centrum för neurologi ingår i Region Stockholms Framtidsplanför hälso- och sjukvården. För närvarande finns det bara ett Akademiskt specialistcentrum i Sverige.

SOFIA ERNESTAM, VERKSAMHETSCHEF AKADEMISKT SPECIALISTCENTRUM
– Vi startade 2016 som ett samverkansprojekt mellan RegionStockholm och Karolinska Institutet. I dag finns det fyravårdenheter här och man kan nog säga att verkligheten harhunnit ikapp oss med utvecklingen mot en nära vård. Målet med att starta Akademiskt specialistcentrum var att minska glappet mellan primärvården och sjukhusen genom att flyttaut öppen specialistsjukvård och göra den mer lättillgänglig.Tillgänglighet är A och O för en bra sjukvård och vår modell,med en storsatsning på utveckling av nya digitala e-hälsotjänster,har visat sig vara framgångsrik. Nyligen fick vi Region Stockholms pris för appen ”Alltid Öppet” som hartagits fram i samarbete med Patientrådet. Vi har en unik,formaliserad samverkan med alla patientföreningar, de ärviktiga aktörer i utvecklingen av hela verksamheten.

Ett syfte med att starta Akademiskt specialistcentrum var att avlasta sjukhusen och det har vi lyckats med. I dag tar viemot cirka 13.000 patienter totalt, varav cirka 3.500 MS- och parkinsonpatienter på Centrum för neurologi. En annan mycket viktig del i vår högspecialiserade verksamhet är den intensiva forskningen. Hos oss pågår för närvarande drygt 50 olika kliniska prövningar och akademiska studier i nära samarbete med universitetssjukhusen. Att arbeta på det sätt vi gör, i specialistteam och där all
kompetens är samlad på ett ställe, är något som verkligen gynnar patienter med kronisk sjukdom. Det ska vara enkelt att beställa tid och få hjälp, man ska slippa att åka till akuten eller besöka olika labb för provtagning eller behandling.Än så länge finns vi bara i Stockholm men i framtiden kanske regioner som Skåne och Västra Götaland blir inspireradeatt starta något liknande?

Läs hela reportaget som PDF

Liknande poster

En tuff vardag för neurologin i Halmstad

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Add Health Media ny hemvist för Neurologi i Sverige