Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vem blir Årets Neuroprofil 2023?

Årets Neuroprofil är en person, ett team eller en grupp som genom sitt arbete ideellt eller professionellt gjort neurologin och/eller de neurologiska diagnoserna synliga för en större allmänhet.

Årets Neuroprofil erhåller, förutom äran och ett vackert diplom, samt en exklusiv och specialdesignad nål att bära på till exempel kavaj eller jacka. Prisnål: Valegård Design. Foto: Alfred Skogberg.

Med Årets Neuroprofil vill Neuro lyfta de goda exemplen. De personer eller grupper som gjort det där lilla extra för personer med neurologisk diagnos.

Årets Neuroprofil har till exempel:

  • ökat kunskapen om en eller flera neurologiska diagnoser,
  • förmått beslutsfattarna att förbättra vardagen för personer med neurologisk diagnos,
  • genom sin forskning gjort en viktig insats för en eller flera neurologiska diagnoser,
  • eller helt enkelt varit ett extra gott stöd för medlemmar i Neuro.

Nomineringen av kandidater till att bli Årets Neuroprofil var öppen från mitten av januari till slutet av februari.

Årets finalister är:

  • Caroline Ingre kan bli Årets Neuroprofil 2023
  • Anders Svenningsson kan bli Årets Neuroprofil
  • Marie Kierkegaard kan bli Årets Neuroprofil
  • Fröken MS kan bli Årets Neuroprofil
  • Imad Halawa kan bli Årets Neuroprofil
  • Stroketeamet på Kalix sjukhus kan få utmärkelsen Årets Neuroprofil

Vem som får motta utmärkelsen kommer avgöras av en namnkunnig jury, där ”Neuro-medlemmens röst” blir en i juryn. Årets Neuroprofil 2023 kommer att tillkännages under Neurologiveckan i Uppsala i början av maj.

Läs om finalister och juryn här.

Liknande poster

Årets Neuroprofil: Vem vill du nominera?

Rekordstort bidrag till ALS-forskning

Projektet som får Neuroförbundets stora forskningsbidrag