Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Årets Neuroprofil: Vem vill du nominera?

Årets Neuroprofil är en person, ett team eller en grupp som genom sitt arbete ideellt eller professionellt gjort neurologin och/eller de neurologiska diagnoserna synliga för en större allmänhet.

Med Årets Neuroprofil vill Neuroförbunet lyfta de goda exemplen. De personer eller grupper som gjort det där lilla extra för personer med neurologisk diagnos.

Årets Neuroprofil har till exempel:

  • ökat kunskapen om en eller flera neurologiska diagnoser,
  • förmått beslutsfattarna att förbättra vardagen för personer med neurologisk diagnos,
  • genom sin forskning gjort en viktig insats för en eller flera neurologiska diagnoser
  • eller helt enkelt varit ett extra gott stöd för medlemmar i Neuroförbundet.

Nominera här:

Liknande poster

Rekordstort bidrag till ALS-forskning

Forskning ska ha en tydlig och kort väg till klinisk nytta

Projektet som får Neuroförbundets stora forskningsbidrag