Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Projektet som får Neuroförbundets stora forskningsbidrag

Emmanuel Bäckryd, Björn Gerdle och Bijar Ghafouri får Neuroförbundets stora forskningsbidrag på 800 000 kr för att med hjälp av biomarkörer mäta biologiska ämnen i blod och saliv hos patienter med långvariga smärttillstånd.

Emmanuel Bäckryd. Foto: Neuroförbundet.

– Det känns fantastiskt. Det här är ett projekt vi brinner mycket för så att få finansiering för det är superroligt, säger en glad Emmanuel Bäckryd när Reflex träffar honom i Linköping.

Emmanuel Bäckryd, Björn Gerdle och Bijar Ghafouri har bildat en forskargrupp på universitetet i Linköping som i samarbete med Smärt- och rehabiliteringscentrum, Region Östergötland och Linköpings universitet, startat en biobank i Linköping. I den undersöker de biomarkörer vid långvariga smärttillstånd.

– Vi mäter biologiska ämnen i blod, bland annat hos patienter som har ont under lång tid. Och så jämför vi det med friska för att bättre förstå vad som händer i kroppen på dem som har långvarig smärta, säger Emmanuel Bäckryd.

Lågt räknat har ungefär var femte vuxen utdragen smärta. Med andra ord lider många av något som Emmanuel Bäckryds forskningsprojekt förhoppningsvis kan bidra till att råda bot på i framtiden.

– Jag brukar säga att det är en välbevarad hemlighet att smärta är ett så stort folkhälsoproblem. Det finns gott om studier, inte bara i Sverige utan i världen i övrigt, som visar att ungefär var femte vuxen har långvarig och påtaglig smärta, säger Emmanuel Bäckryd.

Forskning är långsiktig. Så även detta projekt. Men med den ackumulerade kunskapen hoppas och tror Emmanuel Bäckryd att forskningen kan leda till förändringar för patienterna på sikt.

– Jag menar att forskning är sjukvård i framtiden. Om man inte förstår hur sjukdomen ter sig rent biologiskt så kan man inte ta fram rätt läkemedel. Och de mediciner vi har idag är ju inte framtagna specifikt för de här smärttillstånden.

Ser fram emot resultatet

En som också gläds åt forskningsprojektet är Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Historiskt sett har forskning varit avgörande för att göra stora framsteg inom en mängd medicinska områden. Detsamma gäller framöver.

– Vi vet ju att forskning är avgörande för att råda bot på sjukdomar och därför känns det både spännande och glädjande att Emmanuel Bäckryd och hans kollegor får ta emot vårt forskningsbidrag på 800 000 kr. Vi ser verkligen fram emot deras forskningsresultat, säger Lise Lidbäck.

 

Liknande poster

Årets Neuroprofil: Vem vill du nominera?

Rekordstort bidrag till ALS-forskning

Vem blir Årets Neuroprofil 2023?