Välkommen till det nationella symposiet, Fokus Neurologi – MS

Tid:13:20 – 16:40

Välkommen till Fokus Neurologi – MS 2022. Nu med fokus Biomarkörer, Covid-19 infektionen och vaccination samt pediatrisk MS.
Målgruppen för symposiet är neurologer och ST-läkare som möter/behandlar patienter med MS.

För program och anmälan klicka här