Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Välkommen till det nationella symposiet, Fokus Neurologi – MS

Tid:13:20 – 16:40

Välkommen till Fokus Neurologi – MS 2022. Nu med fokus Biomarkörer, Covid-19 infektionen och vaccination samt pediatrisk MS.
Målgruppen för symposiet är neurologer och ST-läkare som möter/behandlar patienter med MS.

För program och anmälan klicka här

Liknande poster

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar