Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Utländska läkares praktiska kunskaper testas i Lund

På Practium i Lund genomgår utländska läkare två dagars praktiska prov. Det handlar om läkare med utbildning från länder utanför EU/ESS som vill ha en svensk läkarlegitimation. I år är det första gången Practicum står värd för de tuffa proven.

Practicum är Region Skånes regionala organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering. På Practicum i Lund genomförs proven i samarbete med Lunds universitet under två dagar.

Planeringen är omfattande och schemat för provtider och raster följs minutiöst för att förutsättningarna ska vara lika för alla. Läkarna slussas mellan de olika provstationerna utan möjlighet att träffa varandra samtidigt som deras insatser bedöms av erfarna läkare från Sus. Det hela följs i realtid av examinatorn.

– Redan när vi drog igång dessa prov 2016 fanns behovet av fler provorter. De praktiska proven genomfördes då i Umeå och Göteborg. Men har nu kompletterats med Lund och Uppsala, säger examinator på plats Magnus Hultin, docent vid Umeå universitet, som är det lärosäte som leder arbetet med att bedöma läkarnas kunskaper.

Blandade erfarenheter

Det finns många olika anledningar bakom att man vill ha en svensk läkarlegitimation. En del har aktivt sökt sig till Sverige, kanske för att kärleken fört dem hit eller för att de ser möjligheten att förbättra sina levnadsvillkor.

– Det är ofta yngre, högt motiverade läkare som arbetar mycket målmedvetet för att lära sig svenska och hur vårt sjukvårdssystem fungerar, säger Magnus Hultin.

En annan grupp är de läkare som kommit som flyktingar till Sverige.

– Vi börjar se allt fler av dem som kom till Sverige från framför allt Syrien under 2015 och 2016. Det har dröjt längre än vad vi trodde från början, men det tar lång tid att lära sig språket tillräckligt bra för att kommunikationen med patienterna ska fungera, säger Magnus Hultin.

Att provet nu ges även i Lund, innebär fördelar för de blivande läkarna, men även för Region Skåne och Lunds universitet. Under pandemin samlades alla övningsstationer som används när blivande läkare och sjuksköterskor ska genomföra praktiska utbildningsmoment till Practicum i Lund. Då uppstod förutsättningarna att även erbjuda det praktiska kunskapsprovet för utländska läkare.

– Vi vill utveckla Practicum i Lund och använda de stationer vi byggt upp. Dessutom vill vi bidra till det här i Sverige, säger Peter Svensson, professor i klinisk koagulationsmedicin och tidigare programchef på läkarprogrammet i Lund.

I samarbetet med övriga orter som erbjuder det praktiska kunskapsprovet, sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte.

– Vi i Lund vinner på att vi får ner nya idéer från kollegorna i Umeå, Göteborg och Uppsala, säger Peter Svensson.

Lång väg till legitimation

Innan de praktiska proven genomförs krävs även godkänt resultat på ett teoretiskt prov. Sett över tid är det färre än hälften som påbörjat processen som tar sig hela vägen fram till en svensk läkarlegitimation. Proven är tuffa då det krävs breda kunskaper för en svensk läkarlegitimation. Den som praktiserat ett antal år – och kanske specialiserat sig – behöver ofta mycket repetition.

När proven är avklarade väntar sex månaders praktik, parallellt med en kurs i författningskunskap och ett valideringstest i svenska. Först därefter är de redo att möta patienter med en färsk legitimation i fickan.

Liknande poster

Upptäckt visar hur inflammation sprids snabbt i kroppen

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens