Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppföljande enkät från Neuro om coronapandemins effekter

Många av Neuros medlemmar har påverkats svårt av den rådande coronapandemin. Måndagen den 16 augusti var sista svarsdag på Neuros uppföljande medlemsenkät om coronapandemins effekter. Redan torsdagen samma vecka användes svaren i Neuros presentation för regeringens så kallade coronakommission.

Neuro ställde frågor till samtliga medlemmar inom områdena:

  • mående
  • ekonomi
  • hjälpinsatser i hemmet
  • hälso- och sjukvård
  • rehabilitering.

Därutöver undersökte förbundet om medlemmarna varit behjälpta av de insatser och det stöd som Neuro erbjudit, under pandemin.

Ta del av resultatet på Neuros webbsida

Liknande poster

Årets Neuroprofil: Vem vill du nominera?

Rekordstort bidrag till ALS-forskning

Projektet som får Neuroförbundets stora forskningsbidrag