Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TYSABRI (NATALIZUMAB) SUBKUTAN ADMINISTRERINGSFORM

Välkommen att välja det mötestillfälle som passar dig bäst. Det är samma mötesinnehåll vid båda tillfällena.

2 juni, 12.00-13.00
7 juni, 12.00-13.00

Klicka här för program och anmälan

Liknande poster

Första behandlingen mot Friedreichs ataxi godkänd

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Läs mer...