Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Trombektomi-team vinner Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris 2022


På bilden ses samtliga pristagare; vinnarna och de som belönades med hedersomnämnanden. På främre raden: Martin Toresson, vårdenhetschef Anestesi 5 Sahlgrenska, Carina Sandin, vårdenhetschef Intervention 1 Sahlgrenska, Hanna Sjöstedt, läkare barnakuten. Bakre raden: Mathias Malm, Therese Dalåsen, Anna Biveby-Nilsson och Martin Klasson. Fotograf/Källa: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Sveriges bästa tider för ingreppet trombektomi. Nu belönas utvecklingsarbetet som lett till landets ledande strokevård med sjukhusets kvalitetspris.

I syfte att inspirera medarbetare till utvecklingsarbete delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset årligen ut kvalitetspriset. I år gick priset till ett samarbetsprojekt mellan verksamheterna AnOpIva, Hybrid och intervention, Neurosjukvård och Radiologi för arbetet med att skapa effektivare arbetsflöden inom strokevården.

Bland de nio projekt och utvecklingsarbeten som nominerats fanns en stor bredd över hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset: från mobila vaccinationsteam till digitala hjärtronder – och för första gången fanns representanter för både patienter och näringsliv med i juryn som utsåg vinnaren. Det längsta strået drog bidraget med namnet ”Tillsammans skapade vi ett trombektomi-team i världsklass”.  

På plats för att ta emot diplom och checken på 40 000 kronor var Martin Toresson, vårdenhetschef AnOpIva och Carina Sandin, vårdenhetschef Hybrid och intervention.

– Det är ju jag och Carina som står här idag men det här är ett pris som väldigt många har del i. Det stora engagemanget hos alla som varit med i detta är nyckeln till att vi lyckats genomföra arbetet och uppnå ett bra resultat, säger Martin Toresson.

Trombektomi är en behandling där interventionsläkaren för in en kateter i ljumsken och drar ut blodproppar ur hjärnan med olika verktyg. Martin Toresson berättar att bakgrunden till utvecklingsarbetet är att antalet patienter som behövde behandling med trombektomi ökar. Målet var därför att effektivisera det urakuta arbetsflödet mellan olika specialiteter och professioner samt identifiera svagheter i nuvarande arbetssätt.

– Vi visste hur viktig tidsaspekten är och att flödet involverar olika grupper som vanligtvis inte arbetar tillsammans. För att patienten skulle få den bästa vården på kortast möjliga tid behövde vi tydliggöra processen; vem gör vad och när?

Med stöttning från simulatorcentrum på sjukhuset byggde teamet upp simuleringar som testades på plats och gav direkt feedback på hur flödet fungerade. Resultat blev en processkarta som beskriver precis vem som ska göra vad och när, när trombektomi-larmet går. Det i sin tur leder till effektivare arbetsflöden och kortare tid från insjuknande till genomförd behandling.

– Eftersom det inte finns några jämförbara mätningar från innan processkartan är det svårt att visa resultat i faktiska minuter, men klart är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset i dag har de bästa tiderna samt bästa behandlingsresultat i hela Sverige, säger Martin Toresson.

Prisutdelare under Kvalitetsdagarna var bland andra professor Per Karlsson, förste chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Kvalitetsdagarna handlar om att lyfta kreativa initiativ som leder till bättre vård. Vinnarna av kvalitetspriset och övriga nominerade är viktiga föredömen som inspirerar fler att arbeta med utveckling, något som är avgörande för att klara sjukvårdens utmaningar framöver, säger Per Karlsson.

Kvalitetspriset delas ut på kvalitetsdagarna, ett årligt forum för att inspirera medarbetare till att arbeta med utvecklings- och kvalitetsarbete. Totalt deltog över 1100 medarbetare på Svenska Mässan.

Juryns vinnarmotivering:

Ett projekt genomfört med excellent förbättringsmetodik, med involvering av alla berörda och präglat av helhetssyn som ger stor patientnytta och gör att patienterna inte längre behöver vara rädda. Helt enkelt en göteborgsmodell som ger trombektomi-ledtider i världsklass!

Liknande poster

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke

Uppstart för trombektomier vid Sundsvalls sjukhus

Först i landet med effektivare metod för att ge svårt ryggmärgsskadade patienter andningen tillbaka