Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Först i landet med effektivare metod för att ge svårt ryggmärgsskadade patienter andningen tillbaka

Som första sjukhus i landet inför nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlingen diafragmapacing. Genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp och en sorts pacemaker för diafragman kan svårt ryggmärgsskadade patienter få andningen tillbaka – något som tidigare krävde en mycket stor och kostsam operation.

Kirurgerna Erik Westin och Raymond Onders genomförde på torsdagen den andra diafragmapacing-operationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: Paul Björkman

– Det är spännande att få vara med och införa en helt ny metod i Sverige. Det är en relativt enkel operation med mycket lägre risk för komplikationer, säger Erik Westin, specialistläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I veckan genomförde han den andra operationen av den här typen på sjukhuset tillsammans med den amerikanske läkaren Raymond Onders, som är den som har utvecklat metoden och gjort flest ingrepp av denna typ i världen. Metoden är helt ny i landet och inget annat sjukhus har ännu infört metoden i klinisk praktik.

Det rör sig om personer, cirka tio per år, som fått en ryggmärgsskada mycket högt upp i halsryggen, ofta till följd av ett trauma.

– Om man får en hög halsryggskada kan andningsreflexen slås ut vilket gör att man behöver ständig andningshjälp av respirator, säger Charlotta Josefson, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin inom neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Respiratorn som patienterna får med sig hem är förhållandevis liten och smidig, men den kräver en tracheostomi, alltså en kanyl på halsen. Det enda alternativet till ständig andningshjälp har tidigare varit ett omfattande ingrepp där man stimulerar nerven som styr andningsmuskulaturen direkt. Detta kräver att man öppnar bröstkorgen och dissekerar fram nerven, som löper genom hjärtsäcken och upp mellan nackkotorna. Det är en stor och kostsam operation.

Den nya metoden är i stället en titthålsoperation i buken där man fäster fyra elektroder på själva diafragman. Dessa kopplas upp mot en liten dosa, ungefär som en pacemaker. Stimuleringen av diafragman sker stegvis under en längre tid. Målet är att patienten ska klara sig utan andningshjälp hela, eller stora delar av, dygnet.

– En del kan ha behov av andningshjälp under natten till exempel, men att slippa slangar och ventilator under åtminstone delar av dygnet ger en klart förhöjd livskvalitet åt patienterna, säger Charlotta Josefson.

Förra året beslutade Socialstyrelsen att Västra Götalandsregionen, som en av fyra regioner, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, blivit tilldelad Nationell högspecialiserad vård för primär rehabilitering av förvärvad traumatisk och icke-traumatisk ryggmärgsskada. Regionen och sjukhuset har även uppdraget för undergrupperna ”Barn och ungdomar med förvärvade ryggmärgsskador” samt ”Funktionellt mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator”, ett uppdrag som träder i kraft i april 2023.

– Det är viktigt att vi är i framkant när det gäller behandlingsmöjligheter för de här patientgrupperna och jätteroligt att vi nu kan erbjuda patienterna detta, och att fler kan komma i fråga för behandling. Det är både kostnadseffektivt och skapar värde för våra patienter, säger Charlotta Josefson.

 

 

 

Liknande poster

”Det måste bli möjligt för fler att träna”

Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Ny enhet ska ge tidigare rehabinsatser för fler patienter