Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppstart för trombektomier vid Sundsvalls sjukhus

Nu kommer patienter som fått blodpropp i hjärnan vid stroke att kunna få avancerad akutbehandling vid sjukhuset i Sundsvall. Att snabbt komma under vård och få korrekt akutbehandling är avgörande för möjligheten att tillfriskna.

Fredrik Björck, överläkare på kliniken för geriatrik, neurologi och rehabilitering vid Sundsvalls sjukhus.

På sjukhuset i Sundsvall planeras för uppstart av trombektomier, vilket innebär borttagande av blodproppar i hjärnan.

— Om en person får en stroke på grund av en blodpropp i hjärnan är tiden kritisk. Vi ger propplösande behandling men i vissa fall måste blodproppen tas bort manuellt, så kallad trombektomi. Vi har hittills skickat de patienterna till Umeå men kommer nu att periodvis kunna utföra det även i Sundsvall, berättar Fredrik Björck, överläkare på kliniken för geriatrik, neurologi och rehabilitering.

Samarbete och planering

Införandet av trombektomi i Sundsvall har försiggått av en lång planering och ett nära samarbete med universitetssjukhuset i Umeå, NUS.

— Just för att tidsaspekten är så viktig har vi kämpat för att trombektomi även ska kunna utföras här. Det har hittills endast varit universitetssjukhusen som utfört dem, vilket inneburit alltför långa avstånd för majoriteten av alla drabbade norrlänningar, berättar Fredrik Björck.

Läkare som utför trombektomier på NUS kommer i inledningsfasen att placeras på sjukhuset i Sundsvall veckovis, ungefär 1 till 2 veckor i månaden. De kommer då att behandla patienter men även utbilda och stötta läkare och sjuksköterskor på PCI-labbet i Sundsvall i syfte att de själva kan utföra behandlingen med egen personal.

Geografiskt närliggande sjukhus i Sollefteå, Östersund och Hudiksvall kommer att ha möjlighet att skicka strokedrabbade patienter till Sundsvall för trombektomi.

— Det känns som att vi tar ett stort steg i rätt riktning. Det är en avancerad behandlingsmetod där behandlingsresultaten kan vara livsavgörande för patienten. Nu kommer vi att ha specialister på plats, om än inte hundra procent så är det en stor förbättring jämfört med tidigare. Och i en inte alltför avlägsen framtid hoppas vi på att kunna utföra behandlingen själva, avslutar Fredrik Björck.

Liknande poster

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke

Rätt stöd i rätt tid under demensresan

Ny AI-app på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kortar vårdtider vid akut stroke