Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny AI-app på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kortar vårdtider vid akut stroke


Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och verksamhetsansvarig för införandet av appen. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid akut stroke är varje minut avgörande för patienten. Med en ny AI-baserad applikation kan regionens strokesjukhus lättare sätta korrekt diagnos. Det innebär att patienter i behov av trombektomi snabbare kan transporteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver strokevård i världsklass och tiderna för behandling hör till de främsta i landet och Europa. I dag används framför allt två behandlingar för akut stroke: den propplösande läkemedelsbehandlingen trombolys och interventionen trombektomi. Under en trombektomi går neurointerventionsläkare in med en kateter i ljumsken och drar ut blodproppar ur hjärnans blodkärl med hjälp av olika verktyg. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är regionens enda utförare av trombektomi och varje minut är avgörande. Därför bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett kontinuerligt förbättringsarbete i hela strokekedjan. En ny AI-app har nu implementerats hos regionens strokesjukhus för att snabbare och bättre kunna ställa diagnos och sätta in rätt typ av behandling.

– Denna AI-app är ett hjälpmedel till radiologer och strokeläkare för att snabbare kunna ställa korrekt diagnos, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och verksamhetsansvarig för införandet av appen.

När en patient med misstänkt akut stroke anländer till något av regionens strokesjukhus genomförs avancerade röntgenundersökningar, så kallade datortomografier. Dels en datortomografi för att utesluta övriga orsaker till symptomen och andra sjukdomar. Därefter en datortomografi-kärlundersökning för att identifiera stopp i kärlen och ytterligare datortomografi för att se om det finns någon räddningsbar hjärnvävnad. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar samtliga undersökningar i genomsnitt mellan sex och sju minuter.

– Ett beslut om trombektomi är vanligtvis fattat inom tio minuter när rätt kompetens finns på plats. Om det saknas kompetens och erfarenhet kan det ta upp till 40 minuter om inte längre, säger Alexandros Rentzos.

Med den nya AI-appen genomförs undersökningen på sjukhuset samtidigt som AI analyserar och tolkar datan parallellt. Med hjälp av AI-appen kan strokesjukhusen i regionen vid akuta strokelarm få fram information om det finns någon propp att dra ut men framför allt om det finns räddningsbar hjärnvävnad lika snabbt som på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultaten kan ses direkt och neurologer och neuroradiologer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan dubbelgranska datan. Är patienten i behov av trombektomi sker transport till Sahlgrenska Universitetssjukhuset direkt.

– I Västra Götalandsregionen är strokevården centraliserad med hänsyn till upptagningsområde och antalet patienter. Med denna nya applikation får patienterna en snabbare handläggning oavsett var man bor eller råkar insjukna. Det är ett viktigt steg i rätt riktning mot en mer jämlik vård för hela regionens invånare, säger Petra Redfors, neurolog och vårdenhetsöverläkare för stroke på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Läs mer...

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Läs mer...

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...