Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Suzanne Dickson är ny ordförande för European Brain Council

Suzanne Dickson, professor vid Göteborgs universitet, har valts till ny ordförande för den ideella organsiationen European Brain Council (EBC). Det långsiktiga målet för organisationen är att förbättra livet för de uppskattningsvis 179 miljoner européer som lever med hjärnsjukdomar.

Suzanne Dickson. Foto: Elin Lindström.

– Hjärnan är det mest komplexa organet i kroppen och det är en stor utmaning att förstå dess funktion bättre så att de störningar och sjukdomar som drabbar hjärnan kan botas. I European Brain Council engagerar vi oss i alla aspekter av hjärnan, inklusive forskning om dess hälsa och dessutom både psykiska och neurologiska störningar, säger Suzanne Dickson.

Främjar hjärnforskning

Under de senaste åren har hjärnforskningen i världen tagit stora steg framåt, med flera viktiga genombrott. En ny behandling för Alzheimers sjukdom godkändes nyligen för användning i USA. Psilocybin, som är en aktiv substans i psykedeliska svampar, har dykt upp som en ny behandling för depression. Nu pågår också arbete där forskare utvecklar nästa generations gränssnitt där hjärnan kopplas samman med datorer.

– Det är viktigt att komma ihåg att det tar tid att nå framsteg inom hjärnans område, och att det kommer att kräva enorma forskningsinvesteringar och politiska beslut. Eftersom det finns hundratals hjärnsjukdomar är det ett enormt arbete som ligger framför oss hjärnforskare och för European Brain Council, säger Suzanne Dickson.

Omkring hälften av alla invånare i Europa beräknas drabbas av olika hjärnstörningar någon gång under livet. Dessa tillstånd och sjukdomar kräver också mycket av samhällets resurser. Ungefär hälften av den totala sjukvårdsbudgeten använts till diagnostisk och behandling av tillstånd och sjukdomar som påverkar hjärnan.

Aptitens neurobiologi

Suzanne Dickson är professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi vid Institutionen för neusovetenskap och fysiologi. I sin forskning studerar hon aptitens neurobiologi, där hon reder ut neurobiologiska signalvägar som driver matbeteenden. Hon är även sekreterare och styrelseledamot i European College for Neuropsychopharmacology, ordförande för ECNP:s Workshop for Early Career Scientists in Europe, samt grundare och medordförande för ECNP:s näringsnätverk och EBRA:s BRAINFOOD-kluster.

European Brain Council har sitt säte i Bryssel, Belgien.

Liknande poster

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

Läs mer...

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Ny bok av Ingmar Skoog väcker stort intresse

Läs mer...