Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

Ett ultrakänsligt blodtest som speglar hjärnskadan vid akut ischemisk stroke – och förutsäger funktionsförmåga. Det är en upptäckt som väntas få betydelse framöver. I en studie från Göteborgs universitet beskrivs fynden.

Studiens två förstaförfattare docent Tara Stanne, forskare inom laboratoriemedicin, och Fernando Gonzalez-Ortiz, doktorand inom psykiatri och neurokemi, och läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Göteborgs universitet.

Bakom studien, publicerad i tidskriften Neurology, står en grupp forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, under ledning av professorerna Kaj Blennow och Christina Jern.

Bakgrunden är att Kaj Blennows forskargrupp förra året uppfann ett nytt blodtest för att mäta ett protein, BD-tau (brain-derived tau), som speglar nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. En nyckelupptäck för ett framtida verktyg som spårar och övervakar sjukdomsförloppet.

Syftet med den nu aktuella studien var att undersöka om samma biomarkör kan spegla nedbrytningen av nervceller även vid akut ischemisk stroke, som är den vanligaste formen av stroke och orsakas av syrebrist i hjärnan till följd av en blodpropp.

Högre BD-tau – svårare utfall

Forskarna fann att högre nivåer av BD-tau i blodet i den akuta fasen av stroke ökade risken för svårare utfall efter tre månader i den studerade gruppen om drygt 800 strokedrabbade.

Resultaten var oberoende av de två kliniska variabler som bäst anses förutsäga utfallet efter ischemisk stroke: ålder och strokens svårighetsgrad, enligt den etablerade skattningsskalan NIH Stroke Scale. Resultaten var också justerade för kön och dag för blodprovstagning.

Studiens två förstaförfattare är docent Tara Stanne, forskare inom laboratoriemedicin, och Fernando Gonzalez-Ortiz, doktorand inom psykiatri och neurokemi, och läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stor potential vid stroke

– För närvarande finns det inga blodbaserade biomarkörer som exakt speglar akut nervskada vid stroke, eller som kan användas för att förutsäga kliniska utfall hos patienter med stroke, säger Fernando Gonzalez-Ortiz.

– Vår artikel är den första rapporten om en blodbiomarkör som verkligen är specifik för akut nervcellsskada i hjärnan vid ischemisk stroke. Resultaten indikerar att BD-tau fungerar som biomarkör för de flesta undergrupperna av ischemisk stroke, vilket gör att den har en stor potential för framtida klinisk implementering, konstaterar Tara Stanne.

Forskarna menar att det behövs fler och större studier för att validera resultaten, samt studier med upprepade blodprovstagning för att man ska hitta den optimala dagen för provtagning, efter det akuta strokeinsjuknandet, som kan förutsäga det kliniska utfallet.

Liknande poster

Arkeologiska benfragment visar riskgener för nutida sjukdomar

Läs mer...

Ny bok av Ingmar Skoog väcker stort intresse

Läs mer...

H70-studiens historia i ny skrift

Läs mer...