Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Så bidrar Neuro till forskning om MS

Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros (MS) har nyligen beviljats medel. Studien leds av Charlotte Ytterberg på Karolinska institutet.

Fall och fallrelaterade skador är vanliga hos personer med multipel skleros. Så många som 70 procent faller en eller flera gånger under ett halvår. Det finns även ett samband mellan fall hos personer med MS och fallrädsla, sämre livskvalitet och skador. Den forskning kring fall som hittills genomförts omfattar endast personer med MS som kan gå, de som använder rullstol har inte studerats. Det saknas alltså kunskap om riskfaktorer och fallförebyggande åtgärder gällande dem som använder rullstol. 

Egenvårdsprogrammet handlar om att utvärdera genomförbarheten av ett fallförebyggande program för alla personer med MS, det vill säga för såväl rullstolsburna som de som kan gå. Syftet är att utvärdera fallrädsla, tilltro till egen förmåga, fallförebyggande beteende, delaktighet, självskattad påverkan av MS och hälsorelaterad livskvalité.  

Forskning om neurologiska sjukdomar

Tack vare generösa bidrag från våra givare kan vi varje år dela ut flera miljoner i bidrag till forskningsprojekt inom neurologiska sjukdomar. Vi delar i stor utsträckning ut bidrag till projekt där vi ser att resultaten kan komma sjuka människor till godo inom en relativt snar framtid.

Liknande poster

Årets Neuroprofil: Vem vill du nominera?

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Signifikant minskad risk för multipel skleros hos personer som lever med hiv