Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå: Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD

Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå: Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD

TEACHING COURSE
Umeå välkomnade oss tillresta deltagare med björkar i mycket tidig knopp, inte mycket till värme men heller inte mycket regn – desto mer sol. Den första halvdagen på måndagen var vikt åt en teaching course för ST-läkare och temat var MS. Docent Anders Svenningsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, höll ett inledande föredrag om sjukdomen och dess olika ansikten i form av primärprogressiv MS kontra skovvis förlöpande MS, dess kriterier och typiska kännetecken. Näste talare var spec. läk Katarina Fink, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, som talade under rubriken ”Vilken uppföljning behöver min MS-patient?” där hon på ett tydligt och handfast vis förmedlade hur vi yngre kollegor på bästa sätt kan ta hand om MS-patienter. Detta innefattade vilka remissinstanser som ej bör glömmas bort, vilka frågor patienten själv kan glömma att ställa och vilka skalor och undersökningsinstrument som kan vara till hjälp vid uppföljning av MS-patienter. Därefter kom en praktisk genomgång av EDSS-skalan som ju är ett viktigt arbetsverktyg inom MS-sjukvården. Förmiddagens sista föreläsning hölls av professor Fredrik Piehl, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, som pratade om nytta kontra risk med MS-behandling. Det var en givande föreläsning med handfasta riktlinjer om när behandling är till mer skada än nytta för patienten och en presentation av gott vetenskapligt underlag för dessa slutsatser.

Läs hela referatet

Liknande poster

Svenska Parkinsonakademins 2-dagarsutbildning Lund 23–24 november

Läs mer...

Slå ett slag för Parkinson förbundet

Läs mer...

American Epilepsy Society Orlando 30 november– 5 december 2023

Läs mer...