Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rapport från internationell MG-konferens

Anna Rostedt Punga, professor och överläkare vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset har för Neuros medlemmar skrivit ett nyhetsbrev om myastenia gravis (MG). Hon summerar vad som presenterades på den internationella MG-konferensen i Miami 10-12 maj 2022.

Konferensen anordnas av Myasthenia Gravis Foundation of America och Anna Rostedt Punga var med och organiserade den. Hittills har den anordnats var femte år. På konferensen beslutades att detta är lite för långt tidsintervall så nästa konferens kommer att anordnas redan om tre år.

Läs hela referat på Neuros webbsida

Liknande poster

Positiva fas 3-resultat för rozanolixizumab och zilukoplan vid MG

Läs mer...

Skillnad på fatigue och fatigability

Läs mer...

Ultomiris godkänd vid Myastenia Gravis

Läs mer...